Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”

Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI” a fost creat în anul 1959. Începînd cu anul 1996 el este societate pe acţiuni. Se găseşte în or. Chişinău – capitala Republicii Moldova. Specializarea – construcţii de aparate, tehnica informaţională, radioelectronică, microelectronică.

Activitate tehnico-ştiinţifică

Direcţiile principale ale hicrarilor pînă în anul 1992 se bazau pe elaborarea microconductoarelor turnate în izolaţie de sticlă, instalaţii, aparate şi sensori pe baza lor. În majoritatea acestor direcţii institutul ocupa un loc de frunte în complexul industrial – militar al fostei URSS. Pînă la 70 procente din lucrările institutului erau în legătură cu acest complex. În perioada activităţii sale, în urma lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare experimentală institutul a elaborat şi a inmplementat în producţia în serie peste 250 de tipuri noi de produse la întreprinderile din Moldova, Rusia, Georgia, Ucraina, Letonia. Lucrările îndeplinite în cadrul institutului în domeniul microconductoarelor turnate şi al produselor pe baza lor au devenit una din direcţiile principale de dezvoltare a construcţiei de aparate în a doua jumătate a secolului XX. De la sfîrşitul anilor şaptezeci al secolului trecut în cadrul institutului se desfăşoară cercetări şi elaborări în domeniul microelectronicii hibride integrate.

Întreprinderile industriale produceau sute de mii de microcircuite elaborate în cadrul institutului. Institutul a elaborat zeci de tipuri de aparate şi instalaţii metrologice. Divizoarele noastre de înaltă tensiune la curent continuu cu tensiunea de intrare de la o sută pînă la mai multe sute de kV se utilizează la Centrul ştiinţific „INSTITUTUL CURCEATOV” din Rusia, Centrul ştiinţific Naţional „Institutul fizico-tehnic din Harcov”, Institutul de metrologie şi standardizare al Republicii Coreea, la alte organizaţii ştiinţifice; aparatele şi instalaţiile de mare rezistenţă – la centre metrologice, la institutele Federaţiei Ruse, Ucrainei şi din alte state. În cursul ultimilor ani institutul îndeplineşte comenzi pentru firmele din SUA, Republica Coreea, Israel, China, Anglia, Rusia, Romînia, Ucraina, Moldova şi pentru alte ţări. Producţia elaborată se fabrică în cadrul atelierului experimental al institutului în cooperare cu o serie de întreprinderi ale Moldovei.