Materiale noi. Tehnologii de bază.

Institutul “ELIRI” chiar de la începutul activităţii sale lucrează în domeniul de materiale şi tehnologii noi, care stau la bază la elaborarea tipurilor noi de produse. Aceste tehnologii asigură un nivel tehnic înalt şi competitivitatea producţiei elaborate, conform prevederilor tehnice impuse de beneficiarii noştri.

Microconductor turnat în izolaţie de sticlă.

Institutul “ELIRI” în anii şaizeci pentru prima dată pe plan mondial a elaborat tehnologia industrială şi utilaj pentru producerea microconductoarelor turnate în izolaţie de sticlă cu diametrul firului de la sub 1 µm pînă la zeci şi mai mari de zeci de µm din fază lichidă a metalelor şi aliajelor rezistive (procedeu propus de prof. A. V. Ulitovski). Spre sfîrşitul anilor şaptezeci - începutul anilor optzeci a fost însuşită producţia de microconductoare magnetice turnate cu rezonanţă feromagnetică naturală, cu structură amorfă, cu bistabilitate magnetică, cu fire din semiconductori şi semimetale. Diametrul suprafin al microconductorului asigură reducerea substanţială a masei şi gabaritelor produselor create pe baza acestuia, iar izolaţia compactă din sticlă-posibilităţile exploataţionale şi sporeşte stabilitatea lor.

Nanocompoziţii

În ultimii ani a fost propusă o tehnologie nouă de obţinere a nanocompoziţiilor filiforme, alcătuite din zeci şi sute de mii de nanofire din elemente metalice, aliaje, semimetale şi semiconductori în izolaţie de sticlă. Au fost obţinute modele experimentale de nanocompoziţii filiforme cu lungimea de la 0,1 pînă la 0,5 m şi diametrul firelor conductoare de la 30 pînă la 100 nanometri. Se desfăşoară lucrări de micşorare a diametrului nanofirelor şi de studiere a proprietăţilor lor.

Microelectronică integrată hibridă

Microelectronică integrată hibridă Institutul „ELIRI” desfăşoară cercetări în domeniul tehnologiilor microelectronicii integrate hibride, pe a cărei baze elaborează şi produce la comandă microcircuite hibride şi subansamble funcţionale (pînă la al treilea grad de integrare): filtre, stabilizatoare de tensiune, amplificatoare, circuite-RC, radiatoare şi receptoare de radiaţie infraroşie ş.a.