Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI” a fost creat în anul 1959. Începînd cu anul 1996 el este societate pe acţiuni. Se găseşte în or. Chişinău – capitala Republicii Moldova. Specializarea – construcţii de aparate, tehnica informaţională, radioelectronică, microelectronică.

    Premii: