Utilaj de măsurat şi tehnologic

Institutul este înzestrat cu aparate şi instalaţii destinate pentru măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice.

Pentru confecţionarea producţiei se utilizează utilajul fabricat de industrie şi elaborat de către institut, ţinînd cont de particularităţile constructive ale produselor elaborate şi de materialele utilizate (dimensiuni micrometrice, existenţa izolaţiei de sticlă etc.).

În cursul ultimilor ani au fost achiziţionate peste 20 de unităţi de utilaj de măsurat şi tehnologic din SUA, Germania, Japonia.