Modificari Statut SA "Eliri"

Statut SA "Eliri"

Decizia adunarii generale actionarilor SA "Eliri"

Hotarirea adunarii generale actionarilor SA "Eliri"


Anunt in atentia actionarilor SA "Eliri"


Raportul anual al entitatii de interes public SA Eliri


A fost prezentat raportul final cu privire la lucrările efectuate în cadrul Programului de promovare a inovațiilor în Republica Moldova UNDP-(MICS-2015)

Pe data de 21 octombrie 2016 de către grupul de lucru pe grant al Institutului a fost prezentat raportul final cu privire la lucrările efectuate în cadrul Programului de promovare a inovațiilor în Republica Moldova UNDP-(MICS-2015).

Comisia de evaluare a lucrărilor fost condusă de reprezentantul fondului UNDP și membru al grupului international de experți în domeniul dezvoltării în parteneriat și cooperare dl Sigitas Brazinskas (Lituania).

Comisia a apreciat pozitiv rezultatele lucrărilor.
Prezentăm realizările i proiectului:

 • În cadrul proiectului a fost obținută experiență în determinarea procentului de aditivi amorfizanți pentru aur și interacțiunea acestora cu sticla.
 • Au fost obținute trei aliaje potential potrivite pentru formarea nanoconurilor.
 • Studierea structurii microconductoarelor au identificat noi domenii potențiale de utilizare a acestora.
 • Au fost definite 4 direcții brevetabile.

Inventatorii “ELIRI” S.A. au luat parte la expoziție internațională "Infoinvent"

Inventatorii Institutului “ELIRI” S.A. au luat parte la expoziție internațională specializată "Infoinvent", ediția a XIV, la care participă peste 100 de instituţii din domeniile ştiinţei şi inovării, inventatori şi oameni creativi din 11 ţări, inclusiv R. Moldova, România, Belarus, Lituania, Polonia, Malaiezia și Canada, care a avut loc în perioada 25-28 noiembrie 2015.

Institutul ELIRI a participat la expozitia industrială “Hannover Messe”

Institutul ELIRI a participat cu un stand comun al Republicii Moldova la cel mai mare eveniment expozitional – expozitia industrială “Hannover Messe”, care a avut loc pe data de 7 pînă pe 11 aprilie 2014 în Hannover (Germania). Pe lîngă prezentarea produselor, reprezentantii institutului au participat la schimbul de contacte moldo-german, precum si la un șir de întîlniri de afaceri bilaterale cu diferite firme:

 1. Manutech Europe, Marea Britanie – dl. Florin Mosneanu- Director Executiv s-a discutat despre aplicarea microconductoarelor produse la ELIRI în microsensori.
 2. KAUFMANN MICROMECHANIK, Germania, dl. Klaus Schubler – Manager de vînzări s-a discutat despre aplicarea microconductoarelor de la ELIRI în dispositive micromecanice.
 3. CERATEC, Olanda -dl. Kees A. Visser – Director Executiv – s-a discutat despre aplicarea ceramicii de înaltă temperature în instalatiile pentru producerea nanostructurilor filiforme.

La expozitia “Hannover Messe”, au participat 6550 expozanti din 62 tări. Fiecare al patrulea vizitator a fost de peste hotare, în principal din țările UE, Europa de Sud-Est si Asia Centrală. Participare întreprinderilor din Moldova la expozitia din Hannover a fost organizată de Сamera de Comert si Industrie a Republicii Moldova în cadrul programului UE “Consolidarea capacitătilor întreprinderilor mici si mijlocii din Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană prin participarea la expozitii si târguri specializate ”.


Vizita Directorului Departamentului Inovaţii şi Transfer Tehnologic al Universităţii „AVEIRO” în Moldova

Din data de 12 pînă pe 18.06.2013, în cadrul Proiectului MOLD-NANONET, Moldova a fost vizitată de Directorului Departamentului Inovaţii şi Transfer Tehnologic al Universităţii „AVEIRO”, Portugalia – Doctor Pauolo Rainho. Pe 14 iunie Dumnealui a petrecut in incinta Institutului „ELIRI” seminat de o zi cu tema - Inovaţii şi Transfer Tehnologic în Portugalia. La seminar au luat parte 17 persoane, dintre care specialiţtii Institutului „ELIRI”, reprezentanţii Parcului Ştiinţifico-Tehnologic „Micronanotex”, din MFTI, colegii de la Universitatea Tehnica al Moldovei, uzina „TOPAZ” I.M. şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. Ascultătorii au primit un mare volum de informaţie interesantă şi de valoare. Domnul Dr.Rainho împreună cu Managerul general al proiectului Domnul Dr.A.Ioişer au întreprins o vizită la uzina „TOPAZ” I.M., unde au luat cunoştinţă cu inovări actuale şi promiţătoare şi, tot odată, cu realizările exzistente ale uzinei, în special în domrniul prelucrării electro-chimice al materialelor. În rezultatul dialogului dintre Domnul P.Rainho cu Directorul general al uzinei „TOPAZ”, Doamna Burţeva O. s-a ajuns la o înţelegere de coloborare în domeniul promovării producţiei uzinei pe piaţa europenă. În cadrul vizitei, Dr.P.Rainho a vizitat Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic unde a luat cunoştinţă cu situaţia exzistentă în domeniul Transferului Tehnologic în Moldova. De asemenea, Dr.P.Rainho a făcut o vizită la Institutul de Ingenerie Electronică şi Nanotehnologii în numele D.Ghiţu. Domnului Rainho i s-a prezentat uitilajul exzistent, destinat petrecerei sercetărilor ştiinţifice şi mostre ştiinţifice, care pe viitor sunt planificate pentru implementare în idustrie.


Seminarul de instruire „Proposal Writing Workshop”

În perioada 22 – 24 aprilie 2013, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, şi-a desfăşurat şedinţele Seminarul de instruire „Proposal Writing Workshop”, pentru cadrele didactice, doctoranzi, masteranzi şi studenţi. Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului “Enhancing the capacities of the ELIRI Institute in applied research to enable the integration of Moldova in the European Research Area on the basis of scientific excellence” (coordonator de proiect de la partea din Bălţi - prof. Topala Pavel). În organizarea activităţilor seminarului, pregătirii materialelor, elaborarea certificatelor pentru participanţi, translarea conţinuturilor din limba engleză în limba română au participat următorii membri ai echipei proiectului: Alexandr Ojegov, Iulia Ignatiuc, Marina Gorodenco, Valeriu Abramciuc şi Vitalie Beşliu. Scopul Workshop-ului a fost informarea şi exersarea în activităţile de scriere a propunerilor de proiect în cadrul Programului FP7. Seminarul a fost promovat de Michael REMES, consultant al firmei internaţionale EFPConculting. În cadrul Seminarului, au fost realizate şi activităţi practice de proiectare şi management a resurselor financiare din cadrul proiectului. Au fost audienţi ai Seminarului 48 persoane. Participanţii au primit Certificatele. În ultima zi Michael Remes a acordat consultaţii separate pentru participanţii la Seminar. A avut loc o întîlnire a expertului Michael Remes şi profesorului Pavel Topala cu Prim-prorectorul Alexandru Balanici. La aceasta Michael Remes şi-a exprimat mulţumirea privind modul de organizare a seminarului şi calitatea echipei. A menţionat cu satisfacţie nivelul de cunoaştere a limbii engleze de către colaboratorii Universităţii. Şi-a exprimat disponibilitatea de a susţine Universitatea bălţeana în vederea înaintării propunerilor de proiect pentru programele FP7 şi HORIZON 2020.


A fost finalizat cursul semestrial "teoria rezolvării problemelor inventive"

Pe 24 aprilie 2013 a fost finalizat cursul de lecții "Teoria rezolvării problemelor inventive" – TRIZ, organizat în conformitate cu planul de lucru al Proiectului MOLD-NANONET (Programului FP7). Lecțiile s-au ținut la Universitatea Tehnică din Moldova și la Institutul de Cercetări Științifice ELIRI de 3 ori pe săptămână timp de 2 luni. Cursul de lecții cu volumul de 70 ore a inclus următoarele compartimente principale:

 • Introducere.Noțiuni de invenții și nivelurile acestora.
 • Metoda încercărilor și erorilor. Metode clasice de activizare a creativității.
 • Legile dezvoltării sistemelor tehnice.
 • Noțiuni de contradicție tehnică. Metode de eliminare a contradicțiilor tehnice.
 • Analiza VePo și aplicarea acesteia în rezolvarea problemelor inventive.
 • Aplicarea efectelor tehnologice (fizice, chimice, geometrice, etc) în rezolvarea problemelor inventive.
 • Probleme inventive standard și metode de soluționare ale lor prin utilizarea sistemelor de standarde.
 • Algoritmul rezolvării problemelor inventive. Varianta clasică.

La prima etapă participanții au fost familiarizați cu metoda încercărilor și erorilor, modalitățile de activizare și limita posibilităților acesteia. După familiarizarea cu conceptele de bază ale TRIZ au fost prezentate consecutiv toate instrumentele de bază ale TRIZ, începând cu metodele de eliminare a contradicțiilor tehnice, ca atribut necesar al invenției, analiza VePo, soluții standard ale problemelor inventive și, în cele din urmă, Algoritmul Rezolvării Problemelor Inventive - ARIZ. Pe parcursul întregului curs participanții au avut la dispoziție în permanență materialele curente în formă scrisă, iar lecțiile teoretice alternau cu cele practice. Astfel, studierea fiecărui instrument menționat mai sus a fost însoțită de asimilarea practică a cunoștințelor obținute, pentru care scop participanții independent, cât și cu sprijinul lectorului, au rezolvat un număr mare de probleme inventive utilizând instrumentele studiate. O atenție considerabilă în acest ciclu de lecții a fost acordată însușirii ARIZ, ca cel mai puternic instrument al TRIZ. Examinarea modului de rezolvare a celui mai mare număr de probleme s-a făcut folosind ARIZ. Drept exemple au servit probleme din diferite domenii ale științei și tehnicii - mecanică, electronică, construcții, medicină, agricultură, cât și invenții efectuate la Institutul ELIRI. La finele cursului participanții au fost testați rezolvând o problemă inventivă. Fiecare participant a completat un chestionar scris, în care a trebuit să răspundă la 10 întrebări referitoare la conținutul cursului, utilitatea lui pentru participanți, nivelul de predare, etc. Toți participanții au dat o apreciere înaltă competenței lectorului, conținutului lecțiilor, nivelului de utilizare a materialelor vizuale, de asemenea au remarcat importanță practică a cunoștințelor obținute. Mulți și-au exprimat dorința de a continua în viitor studierea TRIZ la următorul nivel, mai înalt, cu un volum de 150-180 ore de studiu. Cursul a fost frecventat de 25 persoane (colaboratori ştiinţifici, specialişti din organizaţii ştiinţifice, inclusiv de la Institutul ELIRI, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) şi de la un şir de întreprinderi mici din Chișinău. În ultima zi de lecții (22.04.2013) participanţilor li s-au înmânat certificate standard de finalizare a cursului "Teoria rezolvării problemelor inventive" din cadrul Proiectului MOLDNANONET. Certificatele au fost înmânate de către Directorul General al Institutului ELIRI Vladimir Ceban, care a remarcat importanţa asistenţei UE în dezvoltarea integrării organizaţiilor ştiinţifice din Moldova în comunitatea ştiinţifică europeană, în special a grantului nr. 294953 din cadrul Programul FP7, prin care institutul "ELIRI" a organizat acest curs de lecţii, care, fără îndoială, va permite participanţilor de a utiliza cunoştinţele obţinute în TRIZ în rezolvarea problemelor lor tehnice, tehnologice și științifice, inclusiv în domeniul micro-nano tehnologiei și micromecanicii. La ceremonia de înmânare a certificatelor a participat Managerul Proiectului MOLDNANONET, seful Laboratorului de microconductoare turnate și nanostructuri filiforme din Institutul "ELIRI", Dr. Anatoli IOIȘER.


Seminarul “Introducere în Programul FP7”

Chişinău, Republica Moldova
Seminarul a avut loc pe data de 2 iulie, 2012. Trainingul a fost efectuat de către liderul pachetului WP5 MOLD-NANONET Michael Remes (EFP Consulting LTD, Israel). La seminar au fost discutate diferite aspecte de participare la Programul FP7 inclusiv următoarele:

 • Introducere în Programul FP7;
 • Schemele de finanţare în NMP;
 • Regimurile de finanţare;
 • Aspectele contractuale;
 • Documentele cheie;
 • Recomandări la scrierea proiectelor;
 • Acord de consorţiu;
 • Tranziţia graduală de la programul FP7 la Horizon 2020.

Seminarul profesorului Michael Remes

Seminarul profesorului Michael Remes pe tema pregătirii unei propuneri de participare la 7 Work Program a avut loc în Institutul ELIRI de pe 29 până pe 31 octombrie, în cadrul proiectului MOLD- NANONET. Cursul de lecţii a fost frecventat de 23 de ascultători. Ascultătorii au fost iniţiaţi cum în cel mai bun mod de pregătit, înaintat şi examinat o cerere de participare in 7 Work Program.


A avut loc vizita Vasilica Lungu şi Radu Calin

Pe date de 16 noiembrie 2011 institutul ELIRI a fost vizitat de oaspeţi din România: Directorul General de la SC MOBILIS SRL Vasilică Lungu şi Consultant Senior Radu CĂLIN de la Radiocomunication Services Center. A fost pusă în discuţie posibilitatea participării institutului în consorţiumul programului FP7, care ca scop cercetarea şi elaborarea noilor tipuri de produse pe baza microconductoarelor nanostructurate.


A avut loc vizita Dr. Andreas Schaefer

Pe data de 7-8 octombrie 2011 institutul "ELIRI" a fost vizitat de Dr. Andereas Schaefer de la institutul Max Plank Gheidelberg, Germania, deasemenea si de catre colegul sau aspirant Matt Angle. Dr. Schaefer si-a exprimat interesul fata de procesul de utilizare in medicina a nanoconductoarelor singulare si a celor unite intr-un fascicul, in particular la folosirea lor in calitatea de nanoelectrozi pentru experimente asupra celulelor neuronice. Dr. Efim Badinter, directorul institutului "ELIRI", Dr. Anatolii Ioiser si alti colaboratori stiintifici ai institutului "ELIRI" au demonstrat tehnologia de executare a micro- si nanoconductoarelor in izolatie de sticla. La intilnirea care a avut loc in institutul "ELIRI" a fost initiata pregatirea pentru proiectul stiintific comun.


A avut loc vizita Dr. Traian Dascalu

Pe data de 23 septembrie 2011 institutul "ELIRI" a fost vizitat de Dr. Traian Dascalu de la Institutul national de fizica laserilor, plasmei si radiatiilor din Bucuresti, Rominia, care si-a exprimat interesul fata de cercetarile fasciculelor de nanoconductoare semiconductoare strins inpachetate, elaborate in Republica Moldova. Oaspetele a fost informat despre ultimile realizari in domeniul elaborarilor tehnologice de catre directorul institutului "ELIRI", Dr. Efim Badinter. La intilnire a participat deasemenea si vice-presedintele Academiei de Stiinte a Republicii Moldova, coordonatorul programelor de stat in domeniul nanotehnologiilor, profesorul universitar Ion Tighineanu.
Dr. Traian Dascalu
National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics
Laboratory of Solid-State Quantum Electronics
PO Box MG-36, Magurele, 077125, Romania
Phone: +(40) (21) 457-4433
Fax: +(40) (21) 457-4433
E-mail: traian.dascalu@inflpr.ro


Institutul "ELIRI" ia parte la expozitia "Fabricat in Moldova"

Institutul "ELIRI" ia parte la expozitia "Fabricat in Moldova" a. 2011 cu aceste exponate:

 • Microconductoare turnate in izolatie de sticla cu diametrul firului de la 1 µm pina zeci de µm din metale, aliaje, semiconductoare si semimetale. Utilizare:electronica, electrotehnica, medicina si alte domeniu.
 • Nanostructuri filiforme cu nanoconductoare din metale pentru utilizarea in medicina, electronica si tehnologii informationale.
 • Nanostructura filiforma reprezinta un fascicul pina 1 mln de nanofire strins impachetate cu diametrul de la 50 pina la 200 nm, izolate una cealalta, intrun invelis cumun de sticla. Lungimea 0,5-1,5 m. Diametrul comun 0,2-0,8 mm. Sunt primite pentru prima data in practica mondiala.
 • Microsensori inductionali cu volumul de 0,01 pina la 0,05 mm3, diametrul miezului de la 0,125 pina la 0,7 mm. Utilizare: tehnica medicala.
 • Convertoare de masurat de inalta tensiune pentru masurarea si monitoringul tensiunii de la 6,3 pina la 110 kV de frecventa industriala pentru utilizare in sisteme automatizate informationale ale statiilor energetice.
 • Semne de identificare cu diametrul 10-30 µm si lungimea peste 5 mm pe baza microconductoarelor turnate cu proprietati fizice deosebite pentru identificarea documentelor, hirtiilor de valoare si marfurulor destinate pentru protectie contra contrafacerilor si aparate pentru identificarea lor.
 • Aparat pentru controlul temperaturii echipamentul electrotehnic, in deosebit rulmentii masinilor electrice mari, care se folosesc in mine, pompare petrolului si gaze.
 • Microcircuite integrate hibride pe baza pelicurilor subtiri si groase (filtre, stabilizatoare de tensiune, aplificatoare s.a.