Specializarea

Institutul se specializează în construcţie metrologică de aparate (măsuri etalon, măsurătoare şi imitatoare de rezistenţă electrică, divizoare etalon de tensiune, instalaţii pentru verificarea metrologică a transformatoarelor); tehnică informaţională (elemente de identificare a hîrtiilor de valoare, umpluturi şi materiale de protecţie radioabsorbante); tehnică de măsurat (traductoare – convertoare pentru măsurarea mărimilor neelectrice şi electrice, aparate); radioelectronică (microcircuite integrate hibride – la comandă) şi alte domenii ale construcţiei de aparate.

Direcţii ale activităţii tehnico-ştiinţifice

Direcţiile principale ale activităţii tehnico-ştiinţifice includ: cercetarea şi elaborarea de tipuri noi de microconductoare în izolaţie de sticlă şi nanocompoziţii filiforme, cercetarea şi elaborarea tipurilor noi de produse pe baza lor, proceselor tehnologice şi utilajului tehnologic pentru confecţionarea produselor. Toate elaborările institutului se finizează prin organizarea producţiei şi prin livrarea elementelor elaborate, microcircuitelor integrate hibride şi subansamblelor funcţionale, aparatelor, instalaţiilor şi sistemelor către beneficiari, sau prin transmiterea către beneficiari producţiei tehnico-ştiinţifice create şi participare la organizarea producerii acesteia nemijlocit la beneficiar.

Nivel tehnic

Producţia se elaborează în confrmitate cu prevederile standardelor internaţionale. Institutul a obţinut mai bine de 500 brevete de invenţie şi peste 80 de patente în diferite ţări. În cursul ultimilor ani institutul a fost gratificat cu premii internaţionale, diplome şi medalii la expoziţii internaţionale.