Raportul conducerii companiei „ELIRI” SA și raportul anual al entității de interes public

raport

În conformitate cu Legea nr. 171/2012 și Legea nr.287/2017, se prezintă Raportul anual al entității de interes public și Raportul conducerii Societății pe acțiuni ICȘ „ELIRI” SA pentru anul 2019.

Last News

Our office